Trang chủ

RANGER WILDTRAK 2.0L AT (4X4)

RANGER WILDTRAK 2.0L AT (4X4)

5 chỗ ngồi - Lắp ráp trong nước - Nhiên liệu Dầu - Số tự động

Giá niêm yết: 937,000,000 VNĐ

Giá bán: Liên hệ 0971.099.833

 Ranger XLS 2.2L 4X2 AT

Ranger XLS 2.2L 4X2 AT

5 chỗ ngồi - Lắp ráp trong nước - Nhiên liệu Dầu - Số tự động 6 cấp

Giá niêm yết: 662,000,000 VNĐ

Giá bán: Liên hệ 0971.099.833

Ranger XLS 2.2L 4X2 MT

Ranger XLS 2.2L 4X2 MT

5 chỗ ngồi - Lắp ráp trong nước - Nhiên liệu Dầu - Số tay 6 cấp

Giá niêm yết: 642,000,000 VNĐ

Giá bán: Liên hệ 0971.099.833

RANGER XLT LIMIDTED 2.0L 4X4 AT

RANGER XLT LIMIDTED 2.0L 4X4 AT

5 chỗ ngồi - Nhập khẩu - Nhiên liệu Dầu - Hộp số tự động 10 cấp

Giá niêm yết: 811,000,000 VNĐ

Giá bán: Liên hệ 0971.099.833

Everest Titanium 2.0L AT 4WD

Everest Titanium 2.0L AT 4WD

7 chỗ ngồi - Nhập khẩu - Nhiên liệu Dầu - Số tự động 10 cấp

Giá niêm yết: 1,419,000,000 VNĐ

Giá bán: Liên hệ 0971.099.833

Everest Titanium 2.0L AT 4x2

Everest Titanium 2.0L AT 4x2

7 chỗ ngồi - Nhập khẩu - Nhiên liệu Dầu - Số tự động 10 cấp

Giá niêm yết: 1,200,000,000 VNĐ

Giá bán: Liên hệ 0971.099.833

Everest Sport 2.0L AT 4x2

Everest Sport 2.0L AT 4x2

1 chỗ ngồi - Nhập khẩu - Nhiên liệu Xăng - Số tự động 10 cấp

Giá niêm yết: 1,124,000,000 VNĐ

Giá bán: 1,057,000,000VNĐ

ECOSPORT 1.5L AT TITANIUM

ECOSPORT 1.5L AT TITANIUM

5 chỗ ngồi - Lắp ráp trong nước - Nhiên liệu Xăng - Số tự động 6 cấp

Giá niêm yết: 646,000,000 VNĐ

Giá bán: Liên hệ 0971.099.833

RANGER RAPTOR 2.0L AT 4X4

RANGER RAPTOR 2.0L AT 4X4

5 chỗ ngồi - Nhập khẩu - Nhiên liệu Dầu - Số tự động 10 cấp

Giá niêm yết: 1,202,000,000 VNĐ

Giá bán: 1,202,000,000VNĐ

RANGER WILDTRAK 2.0L AT (4X4)

RANGER WILDTRAK 2.0L AT (4X4)

5 chỗ ngồi - Lắp ráp trong nước - Nhiên liệu Dầu - Số tự động

Giá niêm yết: 937,000,000 VNĐ

Giá bán: Liên hệ 0971.099.833

 Ranger XLS 2.2L 4X2 AT

Ranger XLS 2.2L 4X2 AT

5 chỗ ngồi - Lắp ráp trong nước - Nhiên liệu Dầu - Số tự động 6 cấp

Giá niêm yết: 662,000,000 VNĐ

Giá bán: Liên hệ 0971.099.833

Ranger XLS 2.2L 4X2 MT

Ranger XLS 2.2L 4X2 MT

5 chỗ ngồi - Lắp ráp trong nước - Nhiên liệu Dầu - Số tay 6 cấp

Giá niêm yết: 642,000,000 VNĐ

Giá bán: Liên hệ 0971.099.833

RANGER XLT LIMIDTED 2.0L 4X4 AT

RANGER XLT LIMIDTED 2.0L 4X4 AT

5 chỗ ngồi - Nhập khẩu - Nhiên liệu Dầu - Hộp số tự động 10 cấp

Giá niêm yết: 811,000,000 VNĐ

Giá bán: Liên hệ 0971.099.833

RANGER WILDTRAK 2.0L AT 4X2

RANGER WILDTRAK 2.0L AT 4X2

5 chỗ ngồi - Nhập khẩu - Nhiên liệu Dầu - Số tự động 10 cấp

Giá niêm yết: 853,000,000 VNĐ

Giá bán: 853,000,000VNĐ

Ranger XL 2.2L 4X4 MT

Ranger XL 2.2L 4X4 MT

5 chỗ ngồi - Nhập khẩu - Nhiên liệu Dầu - Số tay 6 cấp

Giá niêm yết: 616,000,000 VNĐ

Giá bán: Liên hệ 0971.099.833

Everest Titanium 2.0L AT 4WD

Everest Titanium 2.0L AT 4WD

7 chỗ ngồi - Nhập khẩu - Nhiên liệu Dầu - Số tự động 10 cấp

Giá niêm yết: 1,419,000,000 VNĐ

Giá bán: Liên hệ 0971.099.833

Everest Titanium 2.0L AT 4x2

Everest Titanium 2.0L AT 4x2

7 chỗ ngồi - Nhập khẩu - Nhiên liệu Dầu - Số tự động 10 cấp

Giá niêm yết: 1,200,000,000 VNĐ

Giá bán: Liên hệ 0971.099.833

Everest Sport 2.0L AT 4x2

Everest Sport 2.0L AT 4x2

1 chỗ ngồi - Nhập khẩu - Nhiên liệu Xăng - Số tự động 10 cấp

Giá niêm yết: 1,124,000,000 VNĐ

Giá bán: 1,057,000,000VNĐ

Everest Ambiente 2.0L AT 4x2

Everest Ambiente 2.0L AT 4x2

7 chỗ ngồi - Nhập khẩu - Nhiên liệu Dầu - Số tự động 10 cấp

Giá niêm yết: 1,052,000,000 VNĐ

Giá bán: 9,720,000,000VNĐ

Everest Ambiente 2.0L MT 4x2

Everest Ambiente 2.0L MT 4x2

7 chỗ ngồi - Nhập khẩu - Nhiên liệu Dầu - Số tay 6 cấp

Giá niêm yết: 999,000,000 VNĐ

Giá bán: Liên hệ 0971.099.833

ECOSPORT 1.5L AT TITANIUM

ECOSPORT 1.5L AT TITANIUM

5 chỗ ngồi - Lắp ráp trong nước - Nhiên liệu Xăng - Số tự động 6 cấp

Giá niêm yết: 646,000,000 VNĐ

Giá bán: Liên hệ 0971.099.833

ECOSPORT 1.0L AT TITANIUM

ECOSPORT 1.0L AT TITANIUM

5 chỗ ngồi - Lắp ráp trong nước - Nhiên liệu Xăng - Số tự động

Giá niêm yết: 686,000,000 VNĐ

Giá bán: Liên hệ 0971.099.833

 ECOSPORT 1.5L AT TREND

ECOSPORT 1.5L AT TREND

5 chỗ ngồi - Lắp ráp trong nước - Nhiên liệu Xăng - Số tự động 6 cấp

Giá niêm yết: 603,000,000 VNĐ

Giá bán: Liên hệ 0971.099.833

RANGER RAPTOR 2.0L AT 4X4

RANGER RAPTOR 2.0L AT 4X4

5 chỗ ngồi - Nhập khẩu - Nhiên liệu Dầu - Số tự động 10 cấp

Giá niêm yết: 1,202,000,000 VNĐ

Giá bán: 1,202,000,000VNĐ

Limited 2.3 Ecoboost AT 4WD

Limited 2.3 Ecoboost AT 4WD

7 chỗ ngồi - Nhập khẩu - Nhiên liệu Xăng - Số tự động 6 cấp

Giá niêm yết: 1,999,000,000 VNĐ

Giá bán: Liên hệ 0971.099.833

Transit Tiêu chuẩn

Transit Tiêu chuẩn

16 chỗ ngồi - Lắp ráp trong nước - Nhiên liệu Dầu - Số tay 6 cấp

Giá niêm yết: 798,000,000 VNĐ

Giá bán: 730,000,000VNĐ

Transit Tiêu chuẩn - Gói trang bị thêm

Transit Tiêu chuẩn - Gói trang bị thêm

16 chỗ ngồi - Lắp ráp trong nước - Nhiên liệu Dầu - Số sàn 6 cấp

Giá niêm yết: 805,000,000 VNĐ

Giá bán: Liên hệ 0971.099.833

Transit Cao cấp

Transit Cao cấp

16 chỗ ngồi - Lắp ráp trong nước - Nhiên liệu Dầu - Số tay 6 cấp

Giá niêm yết: 845,000,000 VNĐ

Giá bán: Liên hệ 0971.099.833

Tourneo Titanium Ecoboost 2.0L

Tourneo Titanium Ecoboost 2.0L

16 chỗ ngồi - Lắp ráp trong nước - Nhiên liệu Xăng - Số tự động 6 cấp

Giá niêm yết: 1,069,000,000 VNĐ

Giá bán: Liên hệ 0971.099.833

Tourneo Trend Ecoboost 2.0L

Tourneo Trend Ecoboost 2.0L

16 chỗ ngồi - Lắp ráp trong nước - Nhiên liệu Xăng - Số tự động 6 cấp

Giá niêm yết: 999,000,000 VNĐ

Giá bán: Liên hệ 0971.099.833