Các phiên bản:TRANSIT

Transit Tiêu chuẩn

Transit Tiêu chuẩn

Giá bán chỉ từ:

798,000,000 VNĐ

Transit Cao cấp

Transit Cao cấp

Giá bán chỉ từ:

845,000,000 VNĐ

Transit Tiêu chuẩn - Gói trang bị thêm

Transit Tiêu chuẩn - Gói trang bị thêm

Giá bán chỉ từ:

805,000,000 VNĐ